การทำครอบฟัน

การทำครอบฟัน

 

การทำครอบฟันเป็นวิธีการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความเสียหายหรือการแตกหัก อันเนื่องมาจากสบฟัน การรักษารากฟัน ฟันผุที่มีรูขนาดใหญ่ รวมถึงความเสื่อมของฟันตามกาลเวลา การครอบฟันจึงช่วยให้ฟันมีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเดิม

 

1

 

 

ใครควรได้รับการรักษาด้วยวิธีครอบฟัน

ผู้ที่ควรได้รับการทำครอบฟันจึงมักจะมีสภาพฟันที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยการทำทันตกรรมวิธีอื่น เช่น ฟักหักหรือฟันร้าว ฟันที่อุดมานาน การรักษาสะพานฟัน ฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่ หรือหลังการรักษารากฟัน เป็นต้น

 

วัสดุที่นำมาใช้ครอบฟัน

วัสดุที่นำมาใช้มีหลากหลายชนิดด้วยกัน โดยมีทั้งข้อดี ข้อเสีย ความเป็นธรรมชาติ และราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีตั้งแต่วัสดุโลหะล้วนอย่างเช่นทอง วัสดุที่เป็นเรซินกับเซรามิก และวัสดุที่เป็นเซรามิกผสมกับโลหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน