Tag Archives: จัดฟัน

แปรงซอกฟันมีประโยชน์อย่างไรสำหรับคนจัดฟัน

แปรงซอกฟันมีประโยชน์อย่างไรสำหรับคนจัดฟัน   เพราะการดูแลช่องปากสำหรับผู้จัดฟันเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนจัดฟันส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อใส่เครื่องมือจัดฟันเข้าไปในปาก ซอกเหล็ก ซอกฟัน มักจะมีคราบพลัคเข้าไปสะสม ซึ่งเมื่อสะสมเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้เกิดโรคเหงือก กลิ่นปาก และปัญหาสุขภาพฟันอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันสำหรับเพื่อคนจัดฟันแล้ว อุปกรณ์อีกชนิดที่จำเป็นสำหรับผู้จัดฟันคือ แปรงซอกฟัน             แปรงซอกฟัน คืออะไร แปรงซอกฟัน หรือแปรงระหว่างซอกฟัน เป็นแปรงที่ไว้ใช้สำหรับผู้ที่มีช่องระหว่างฟัน ทำให้มีเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างซอกฟันร่น ซึ่งในคนปกติเหงือกระหว่างซอกฟันจะต้องลงมาปิดช่องนี้เต็มที่ ช่องระหว่างฟันจึงไม่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในผู้ที่จัดฟันได้ ด้วยการนำมาแปรงระหว่างซอกเหล็กนั้นเอง โดยลักษณะของแปรกซอกฟันจะมี 2 แบบคือ แบบมีด้ามและแบบไม่มีด้ามยาวจับ ตรงส่วนตัวขนแปรงจะมีลักษณะคล้ายแปรงล้างขวดนม แต่ย่อส่วนให้เล็กลง ทำให้เมื่อซอกซอนเข้าไปตามซอกต่างๆ ในช่องปากจึงทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตามซอกของเหล็กจัดฟันด้วย วิธีใช้แปรงซอกฟันอย่างถูกต้อง เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วตามปกติ ให้สอดแปรงซอกฟันเข้าไปในเหล็กจัดฟัน ถูไปมาเบาๆ ดึงเข้าดึงออก ประมาณ 3-4 ครั้งต่อซี่ และควรหนุนแปรงเป็นรูปวงกลมเบาๆ ตามซอกเหล็กและซอกฟันด้วย ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกซี่ บ้วนปากให้สะอาดหลังจากแปรงครบทุกซี่               […]

ย้อนกลับด้านบน