Tag Archives: คำแนะนำหลังเคลือบฟลูออไรด์

คำแนะนำหลังเคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์ที่คลินิก จะเป็นวิธีที่ใช้สำหรับเด็ก เนื่องจากฟันยังมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในเด็กที่มีประวัติฟันผุหรือมีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นฟันผุ ควรได้รับฟลูออไรด์เสริม ซึ่งฟลูออไรด์เสริมนี้จะช่วยเร่งการคืนแร่ธาตุให้กับฟัน เด็ก ๆ จำนวนมากได้รับฟลูออไรด์เสริมจากการไปพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน การรักษาดังกล่าวช่วยปกป้องฟันของเด็ก ๆ ไม่ให้เกิดฟันผุได้ การเคลือบฟลูออไรด์นั้น จะช่วยป้องกันฟันผุได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีฟันผุก็สามารถเข้ารับการเคลือบฟลูออไรด์ได้ โดยทันตแพทย์จะเคลือบฟลูออไรด์ลงไปที่ฟันของคุณโดยตรง ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของฟันผุ คือ – มีประวัติฟันผุ – ไม่ค่อยไปพบทันตแพทย์ – ไม่ค่อยแปรงฟัน – รับประทานอาหารไม่ถูกโภชนาการ โดยเฉพาะการรับประทานขนมหวานหรือของว่างบ่อย ๆ คำแนะนำหลังเคลือบฟลูออไรด์ 1.ฟลูออไรด์เจล ควรงดน้ำและอาหารเป็นเวลา 30 นาที 2.ฟลูออไรด์วานิช – งดน้ำและอาหาร 1 ชั่วโมงหลังการเคลือบฟลูออไรด์วานิช – งดรับประทานอาหารแข็งหรืออาหารที่ต้องเคี้ยวเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่สามารถรับประทานอาหารอ่อนและน้ำได้ – งดการแปรงฟันและงดใช้ไหมขัดฟันในวันที่ทาฟลูออไรด์วานิช ทั้งก่อนนอนและระหว่างวัน เพื่อให้ฟลูออไรด์วานิชได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยสามารถแปรงฟันได้ปกติในวันถัดไป – อาจพบว่ามีคราบสีเหลืองติดที่ฟัน ไม่ต้องแปรงออก […]

ย้อนกลับด้านบน