Tag Archives: การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน   มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยปละละเลยการดูแลสุขอนามัยภายในช่องปาก จึงทำให้เกิดฟันผุและไม่รักษาโดยการอุดฟัน ก็จะทำให้ฟันผุลุกลามมากขึ้นจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และมีอาการอักเสบ เกิดฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคและทำให้ปวดทรมานมาก   การรักษารากฟันเป็นการตัดโพรงประสาทฟันหรือเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กอยู่ใจกลางฟัน เมื่อทันตแพทย์ทำการตัดโพรงประสาทฟันที่มีการอักเสบหรือถูกทำลายออกแล้ว พื้นที่ส่วนที่เหลือจะทำความสะอาด จัดแต่งรูปทรง และอุดเพื่อปิดคลุมรากฟัน ซึ่งถ้าเป็นการทำทันตกรรมในอดีตจะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบันการรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันเอาไว้ได้   การรักษารากฟันมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควร ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของคนไข้แต่ละราย เพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าควรรักษารากฟันหรือไม่ ควรให้ทันตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคจะดีที่สุด

ย้อนกลับด้านบน