Tag Archives: การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด   ฟันคุดเป็นลักษณะของฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากอาจจะมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟันซี่นั้น เช่น เหงือกที่มีความหนาเกินไป ฟันบางซี่ กระดูก ทิศทางการขึ้นของฟันที่ผิดไปจากปกติ หรือแม้แต่ไม่มีที่ว่างพอให้ฟันสามารถขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากขากรรไกรที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟันซี่นั้น   การผ่าฟันคุดเป็นการถอนฟันโดยใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่ขึ้นมาไม่ได้ และอาจจะส่งผลทำให้ภายในช่องปากมีอาการเหงือกอักเสบ การอักเสบติดเชื้อ การเกิดก้อนซีสหรือตุ่มน้ำในเหงือก ฟันผุที่เกิดจากอุปสรรคในการทำความสะอาด และอาการบวมที่ใบหน้าตามมาได้   การผ่าฟันคุดจำเป็นจะต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อลดความเจ็บปวดและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในขณะที่กำลังเข้ารับการผ่าฟันคุด และควรรับประทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำให้ครบถ้วน จะช่วยระงับอาการปวดหลังการผ่าฟันคุดได้พอสมควร และสามารถหายเองได้ภายใน  5-7 วัน

ย้อนกลับด้านบน