Tag Archives: การทำสะพานฟัน

การทำสะพานฟัน

การทำสะพานฟัน   สะพานฟันจะทำให้กรณีที่ฟันถูกถอนไป เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น ฟันผุ ฟันแตก เป็นต้น   การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ซึ่งจะช่วยรักษารูปหน้า การพูด และการเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกันไม่ให้ฟันซี่อื่นๆ เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม หรือที่เรียกกันว่า “ฟันล้ม” นั่นเอง       การทำสะพานฟันเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยมีสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฟันซี่ข้างเคียง ซึ่งฟันที่อยู่ข้างๆ ฟันที่สูญเสียนั้นจะเรียกว่า “ฟันหลัก” ส่วนฟันที่ทดแทนจะเรียกว่า “ฟันตัวลอย” หรือฟันปลอม (Pontic) โดยแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้   สะพานฟันแบบธรรมดา เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว สำหรับผู้ที่ไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ มีแกนลักษณะคล้ายปีกใช้ในการติดยึดด้านหลังของฟันหลักทั้งสองซี่   สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำสะพานฟันนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและพื้นที่ของฟันที่สูญเสีย โดยสะพานฟันมีอายุการใช้งานได้หลายปี หากดูแลและรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีค่ะ

ย้อนกลับด้านบน