Tag Archives: การทำฟันปลอมชนิดถอดได้

การทำฟันปลอมชนิดถอดได้

การทำฟันปลอมชนิดถอดได้   การทำฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นการทำทันตกรรมที่เรียกว่า “ทันตกรรมประดิษฐ์” กล่าวคือ การทำฟันปลอมให้กับผู้ที่ยังมีฟันตามธรรมชาติหลงเหลืออยู่ โดยเป็นการบูรณะฟันธรรมชาติด้วยการทดแทนส่วนของฟันและโครงสร้างฟันที่หายไปให้กลับมาใช้งานได้มีประสิทธิภาพอีกครั้ง     ฟันปลอมชนิดถอดได้สามารถดูแลและถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งไม่ได้ติดแน่นถาวรภายในช่องปากนั่นเอง และยังมีราคาถูกกว่าอีกด้วย โดยปกติเราจะแบ่งประเภทของฟันปลอมชนิดถอดได้ออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะของวัสดุดังนี้   ฟันปลอมฐานอะคริลิก สามารถซ่อมแซมและเติมฟันลงไปใหม่ได้ มีราคาถูก แต่ไม่คงทนแข็งแรง ฟันปลอมฐานโลหะ แข็งแรงและทนทาน แต่สีดูไม่เป็นธรรมชาติ ฟันปลอมฐาน Valplast มีความเบา ยืดหยุ่น แข็งแรงดี แลดูเป็นธรรมชาติสูง   การพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ตรวจเช็คเนื้อเยื่อภายในช่องปากเกี่ยวกับรอยโรคและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

ย้อนกลับด้านบน