Tag Archives: การทำครอบฟัน

การทำครอบฟัน

การทำครอบฟัน   การทำครอบฟันเป็นวิธีการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความเสียหายหรือการแตกหัก อันเนื่องมาจากสบฟัน การรักษารากฟัน ฟันผุที่มีรูขนาดใหญ่ รวมถึงความเสื่อมของฟันตามกาลเวลา การครอบฟันจึงช่วยให้ฟันมีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเดิม       ใครควรได้รับการรักษาด้วยวิธีครอบฟัน ผู้ที่ควรได้รับการทำครอบฟันจึงมักจะมีสภาพฟันที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยการทำทันตกรรมวิธีอื่น เช่น ฟักหักหรือฟันร้าว ฟันที่อุดมานาน การรักษาสะพานฟัน ฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่ หรือหลังการรักษารากฟัน เป็นต้น   วัสดุที่นำมาใช้ครอบฟัน วัสดุที่นำมาใช้มีหลากหลายชนิดด้วยกัน โดยมีทั้งข้อดี ข้อเสีย ความเป็นธรรมชาติ และราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีตั้งแต่วัสดุโลหะล้วนอย่างเช่นทอง วัสดุที่เป็นเรซินกับเซรามิก และวัสดุที่เป็นเซรามิกผสมกับโลหะ

ย้อนกลับด้านบน