Tag Archives: การขูดหินปูน

การขูดหินปูน

การขูดหินปูน   หินปูนหรือหินน้ำลายเป็นแผ่นคราบจุลินทรีย์ (Bacterial Plaque) ที่มีการแข็งตัวมาจากธาตุแคลเซียมในน้ำลายเข้าไปตกตะกอน มีลักษณะเป็นคราบสีขาวขุ่นที่ประกอบไปด้วยเชื้อโรคติดแน่นอยู่บนตัวฟัน ถึงแม้ว่าจะบ้วนน้ำเป็นอย่างดีก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้ หินปูนเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเราแปรงฟันเพียง 2 – 3 นาที จะมีเมือกใสของน้ำลายมาเกาะที่ตัวฟัน จากนั้นเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากจะมาทับถมจนเกิดเป็นคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ หากเราไม่กำจัดคราบจุลินทรีย์นี้จะเกิดการสะสมมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อฟันและเหงือก โดยเฉพาะบริเวณคอฟัน     ความจำเป็นในการขูดหินปูน การทำความสะอาดฟันที่ไม่สะอาดเพียงพอ มีส่วนช่วยให้เกิดหินปูนได้ง่าย แม้แต่ส่วนที่อยู่ใต้เหงือกจะมองเห็นยาก จึงทำให้มีหินปูนที่กำจัดออกได้ยาก เราจึงต้องอาศัยทันตแพทย์ช่วยทำการขูดหินปูนออกแล้วทำรากฟันให้เรียบ เพื่อให้เหงือกสามารถยึดรอบตัวฟันแน่นเหมือนเดิม   สิ่งสำคัญที่สุดคือ ภายหลังจากทำการขูดหินปูนแล้ว เราควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากให้ถูกต้องทุกวัน ได้แก่ เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้น ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟลูออไรด์ และที่สำคัญ ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน        

ย้อนกลับด้านบน