Author Archives: admin

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด   ฟันคุดเป็นลักษณะของฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากอาจจะมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟันซี่นั้น เช่น เหงือกที่มีความหนาเกินไป ฟันบางซี่ กระดูก ทิศทางการขึ้นของฟันที่ผิดไปจากปกติ หรือแม้แต่ไม่มีที่ว่างพอให้ฟันสามารถขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากขากรรไกรที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟันซี่นั้น   การผ่าฟันคุดเป็นการถอนฟันโดยใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่ขึ้นมาไม่ได้ และอาจจะส่งผลทำให้ภายในช่องปากมีอาการเหงือกอักเสบ การอักเสบติดเชื้อ การเกิดก้อนซีสหรือตุ่มน้ำในเหงือก ฟันผุที่เกิดจากอุปสรรคในการทำความสะอาด และอาการบวมที่ใบหน้าตามมาได้   การผ่าฟันคุดจำเป็นจะต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อลดความเจ็บปวดและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในขณะที่กำลังเข้ารับการผ่าฟันคุด และควรรับประทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำให้ครบถ้วน จะช่วยระงับอาการปวดหลังการผ่าฟันคุดได้พอสมควร และสามารถหายเองได้ภายใน  5-7 วัน

การอุดฟัน

การอุดฟัน   ฟันผุเป็นปัญหาภายในช่องปากที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อพบปัญหานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้ามีปัญหาฟันผุ ก็ต้องมีการซ่อมแซมหรือบูรณะฟันให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งทันตแพทย์จะใช้วิธีการอุดฟัน รวมถึงกรณีที่เกิดฟันบิ่น ฟันสึกกร่อน ฟันถูกทำลายจนเป็นโพรง เพื่อเป็นการปิดช่องทางไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในเนื้อฟันได้ วัสดุที่นำมาใช้อุดฟันนั้นมีหลากหลายชนิด ได้แก่ อมัลกัม (Amalgam) วัสดุที่ทำจากโลหะอย่างเช่นทอง เงิน ทองแดง และสังกะสี วัสดุอุดฟันที่มีสีเหมือนฟันเรียกว่า “คอมโพสิตเรซิ่น” (Composite Resin) โดยจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์   เมื่อทำการอุดฟันเรียบร้อยแล้ว ควรรักษาความสะอาดภายในช่องปากเพิ่มมากขึ้น ด้วยการแปรงฟันให้สะอาดวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ ใช้น้ำยาบ้วนปากหรือกลั้วปากหลังรับประทานอาหาร จะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผุมากขึ้น และถ้าหากมีอาการเสียวฟัน ปวดฟัน หรือวัสดุที่อุดฟันนั้นแตกหรือหลุดออกมา ให้รีบไปพบทันแพทย์ทันที

ย้อนกลับด้านบน